Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/05/03/21—zo/25/04/21

Stel Tentoon


De gara­ge­poor­ten van Stel­plaats wor­den een blan­co can­vas voor klei­ne en gro­te kun­ste­naars. Hier­mee blik­ken we nos­tal­gisch terug naar de bele­ving die er voor de pan­de­mie raas­de door­heen Stel­plaats. De gara­ge­poor­ten zijn op die manier een reflec­tie van de jon­ge­ren hun leef­we­reld van vandaag.


Raam Expo­si­ties
Elke 2 weken een nieu­we expo

Ope­nings­uren: elke dag van 10:00 — 22:00

Op het bin­nen­plein van Stel­plaats
GRA­TIS / CORONAPROOF