Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/16—zo/25/04/21

Stel Tentoon #4 / Club Efemeer


informatie

  • > GRATIS
  • Ruimte voor (jonge) kunstenaars
  • Stel Tentoon • Kunst

De gara­ge­poor­ten van Stel­plaats wor­den een blan­co can­vas voor klei­ne en gro­te kun­ste­naars. Hier­mee blik­ken we nos­tal­gisch terug naar de bele­ving die er voor de pan­de­mie raas­de door­heen Stel­plaats. De gara­ge­poor­ten zijn op die manier een reflec­tie van de jon­ge­ren hun leef­we­reld vandaag.

club efemeer

Club Efe­meer cre­ëert aty­pi­sche in licht­in­stal­la­ties en sce­no­gra­fie. Auto­no­me en inter­ac­tie­ve cre­a­ties in dia­loog met muziek, podi­um- & beel­den­de kunst en open­ba­re ruim­te.
Club Efe­meer is een samen­wer­king tus­sen beel­dend kun­ste­naars Maar­ten Vaner­men en Arnaud De Wolf.

»> Gelie­ve de coro­na maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en te res­pec­te­ren. Het dra­gen van een mond­mas­ker is verplicht.

Openstudios 2018
Unholy light
Unighted
Stuk