Deze website maakt gebruik van Cookies.

Clubnachten en concerten in Stelplaats.


Contact

Clubnacht

Elke maand stelt Stel­plaats haar deu­ren open voor jon­ge muziek­col­lec­tie­ven die graag een clubnacht wil­len orga­ni­se­ren.

Stel­plaats voelt de nood aan fee­st­ruim­te met een def­ti­ge smoel in Leu­ven & wilt de club open­stel­len voor ande­re jon­ge orga­ni­sa­to­ren. Op die manier wil­len we jon­ge­ren de kans geven om in een unie­ke venue hun eigen muziek­eve­ne­ment op poten te zet­ten, ande­re gen­res aan bod laten komen & op die manier de Leu­ven­se nightli­fes­ce­ne een stuk­je te verrijken.

Lees hier alles over club­ver­huur in Stelplaats.

nacht

nacht is jouw maan­de­lijks club­ex­pe­ri­ment in Stelplaats.

nacht biedt elek­tro­ni­sche muziek gebracht door een wel­over­wo­gen selec­tie loka­le & inter­na­ti­o­na­le arties­ten in een ico­ni­sche loca­tie dicht bij het sta­ti­on van Leuven

nacht is er voor iedereen.

Nachtplan

Nacht­plan geeft stem aan de Leu­ven­se nacht.

Wat begon als een col­lec­tief van jon­ge­ren die pleit­ten voor een pro­gres­sief nacht­be­leid in Leu­ven, groei­de uit tot een orga­ni­sa­tie in func­tie van de rea­li­sa­tie van een nieu­we nacht­club in Stel­plaats die in 2025 haar deu­ren zal openen. 

Lees er alles over op de web­si­te van Nacht­plan.

Concerten

Stel­plaats en INUIT slaan de han­den in elkaar om regel­ma­tig con­cer­ten te orga­ni­se­ren in Stelplaats.

INUIT is een Leu­ven­se con­cer­t­or­ga­ni­sa­tor die opko­mend talent een podi­um biedt. Voor hun staat er één zaak cen­traal: zo veel moge­lijk live­mu­ziek naar Leu­ven brengen.

60336107 604130500063515 3701784354817572864 o
60302608 604130546730177 2884159281878269952 o
C 1
Clubnacht jzbel web res 47
Geel1
86492289 801443393665557 5646697128727150592 o
11 1208 1