Deze website maakt gebruik van Cookies.

Kinder- en Jongerenpsycholoog Hakima

Begeleiding van kin­de­ren en jon­ge­ren tus­sen 6 en 18 jaar door kli­nisch psy­cho­lo­ge Haki­ma.


Kinder- en Jongerenpsycholoog Hakima

Kli­nisch psy­cho­lo­ge Haki­ma is sinds kort de nieuw­ste toe­voe­ging aan de Stelplaats-familie. 

Ze zetelt zich in de voor­ma­li­ge ruim­te van Tilia Flo­wers om kin­de­ren en jon­ge­ren tus­sen 6 en 18 jaar psy­cho­lo­gisch te begeleiden. 

Daar­naast werkt ze ook als hulp­ver­le­ner bij het CAW en is ze voor­zit­ter van vzw Sahaba. 

DSF9219 min
DSF9220 min
DSF9227 min