Deze website maakt gebruik van Cookies.

Kinder- en Jongerenpsycholoog Hakima

Kli­nisch psy­cho­lo­ge Haki­ma zetelt zich in de voor­ma­li­ge ruim­te van Tilia Flo­wers om kin­de­ren en jon­ge­ren tus­sen 6 en 18 jaar psy­cho­lo­gisch te bege­lei­den.


Kinder- en Jongerenpsycholoog Hakima

Kli­nisch psy­cho­lo­ge Haki­ma is sinds kort de nieuw­ste toe­voe­ging aan de Stelplaats-familie. 

Ze zetelt zich in de voor­ma­li­ge ruim­te van Tilia Flo­wers om kin­de­ren en jon­ge­ren tus­sen 6 en 18 jaar psy­cho­lo­gisch te begeleiden. 

Daar­naast werkt ze ook als hulp­ver­le­ner bij het CAW en is ze voor­zit­ter van vzw Sahaba.