Deze website maakt gebruik van Cookies.

Repeteren in Stelplaats

Repetitieruimtes en modulaire ruimte uitgebaat door INUIT.


Samen met part­ner INUIT bie­den we laag­drem­pe­li­ge repe­ti­tie­ruim­tes aan voor jon­ge, Leu­ven­se muzikanten.

Je kan bij ons terecht in 3 repe­ti­tie­ruim­tes en 1 modu­lai­re ruim­te voor elek­tro­ni­sche muziek­pro­du­cers en dj’s (al kun­nen bands daar ook terecht).

Naast deze ruim­tes vind je een ont­moe­tings­plek met ruim­te voor toe­gan­ke­lij­ke optredens. 

Boven­dien kun­nen zowel arties­ten als orga­ni­sa­to­ren een afspraak maken met INUIT voor advies op maat.

Meer infor­ma­tie over ope­nings­uren, mate­ri­aal, huur­prij­zen en voor­waar­den vol­gen snel.

Kort­ston­dig par­ke­ren (enkel laden en los­sen) kan via Diest­se­poort 15, 3000 Leuven. 

Ingang naar repe­ti­tie­ruim­tes via de rode deur.

Stelplaats extra print res 7