Deze website maakt gebruik van Cookies.

Hal

Stelplaats zet in op eigen programma.


Stel­plaats zet x aan­tal keer per jaar in op een eigen pro­gram­ma in de hal, op het ter­ras of bin­nen­plein. We zoe­ken samen­wer­kin­gen op met Leu­ven­se jongeren(collectieven) om ons pro­gram­ma mee vorm te geven. Stel­plaats voor­ziet het kader. Jon­ge­ren zor­gen voor de invulling.

DECEMBER 2023 > STELPLAATS SUPPORTS

Kou­de dagen, war­me harten 🫂

Op 9 decem­ber slo­ten we het jaar af met Stel­plaats Sup­ports, een fund­rai­sing-event waar­bij ver­schil­len­de jongeren(collectieven) in Stel­plaats geld inza­me­len voor ini­ti­a­tie­ven die hen nauw aan het hart liggen.

Van con­cer­ten in de club tot een markt in de hal, de hele namid­dag en avond orga­ni­seer­den jon­ge­ren ver­schil­len­de acties t.v.v. een zelf­ge­ko­zen goed doel.

ZOMER 2023 > ZOMERLIEFDE

♡ Zomer­lief­de ♡

Da’s een zomer vol piz­za’s, cock­tails en vlin­ders in de buik 💑

Negen weken lang ver­sprei­den jon­ge chefs, sce­no­gra­fen, DJ’s, col­lec­tie­ven en bands hun zomer­lief­de in Stel­plaats. Inclu­sief: zon­over­go­ten ter­ras en ver­schil­len­de activiteiten 🌻

ZOMER 2022 > STELPLAZA

Stel­pla­za, da’s de zomer van Stelplaats.

In de zomer van 2022 tover­den we de gara­ge en het bin­nen­plein van Stel­plaats hele­maal om tot een brui­sen­de plaza. 

OKTOBER 2021 > RE-OPEN (DAY+NIGHT)

nacht en Stel­plaats slaan de han­den in elkaar voor re-open. Een bevrij­ding, omdat we ein­de­lijk weer bij elkaar kun­nen zijn. Een namid­dag, avond en nacht lang dan­sen op het voor­plein, in de hal en in de club, een scher­pe selec­tie arties­ten, geluk­za­li­ge gezich­ten & jij !

ZOMER 2021 > STELPLAYA

Stel­playa is de zomer­bar van Stel­plaats. Da’s op zon­ni­ge dagen blij­ven plak­ken en (wie weet) op de bus­par­king dansen. 

Com­bi­neer negen weken lang com­fort food, petan­quen, expo’s… met muzi­ka­le get togethers: (inter)nationaal talent afge­wis­seld met Leu­ven­se young guns. They will play tip­py-tip­py-tay*. Wat zon op uw smoel, that’s amore!*

Van­af 30 juni elke woens­dag, don­der­dag en vrij­dag van 14:00 tot 22:00.
De zomer­bar wordt tel­kens aan­ge­vuld met terug­ke­ren­de con­cep­ten — meer info vol­gen­de week.

* Dean Mar­tin — That’s Amore

ZOMER 2020 > STELPLAGE

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Om jouw zomer in eigen land te garan­de­ren, bou­wen we ons bin­nen­plein hele­maal om. Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, top­pen­bil­jart, jeu de bou­les… en natuur­lijk met een bar en ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Voe­ten omhoog: aaaaaahhhh… 

Elke don­der­dag — Stel­pla­ge on air’: Een weke­lijks live radios­lot waar­bij een Leu­vens muziek­con­cept zijn of haar favo­rie­te artiest(en) host. Samen draai­den ze een namid­dag lang hun favo­rie­te selec­tie pla­ten en gin­gen ze in op hun dro­men, ambi­ties en hun bezigheden.

Elke vrij­dag — Stel­plat ter­ras­di­ners’: we sta­ken het geken­de con­cept in een zomer­jas­je en gin­gen voor een meer easy going menu en sfeer: com­fort food, lan­ge zomer­ta­fels met car­reau tafel­la­kens waar je tot zons­on­der­gang aan kon tafelen.

Zater­dag — Stel­pla­ge sports’: we zwier­den de benen uit met een wis­se­len­de sport­wed­strijd (petan­que, ping­pong, bad­min­ton…) en Stel­pla­ge live’: terrasconcerten.

Maan­de­lijk­se brunch — Stel­pla­ge ter­ras­brunch’: maan­de­lijks orga­ni­se­ren de dames van Nomad een een not-so-main­stream brunch om U tegen te zeggen.

MAART 2020 > 24U STELPLAATS

Stel­plaats bestond 2 jaar en besloot haar poor­ten 24 uur lang open te gooi­en. Een 24 uur muziek pro­gram­ma­tie paral­lel aan tal van ande­re acti­vi­tei­ten. Want jon­ge­ren­cul­tuur is meer dan een nine to five. Van clubnach­ten én club­da­gen, nach­te­lij­ke ska­te­ses­sies, muziek­jams, ten­toon­stel­lin­gen tot yoga­ses­sies en tat­too­brun­ches. Alle­maal jong, alle­maal Leu­vens, alle­maal anders. Duik die­per en maak golven.

Het idee was prach­tig. Helaas gooi­de de eer­ste lock­down roet in het eten. Hope­lijk kun­nen we snel weer samen dan­sen. Dan gooi­en we onze poor­ten 48u lang open, beloofd!

Nebula interview Jente VB 27
Stelplaats 9 Juli 2021 Fotograaf Birgit Sterckx 0983
Stelplaats De Serre takeover www wallisannika com 26 August2021 180
DSF2088
DSF2133