Deze website maakt gebruik van Cookies.

Vzweetje

Leuvense skatecommunity. Indoor skatepark, skatelessen, -initiaties, -kampen en bouw van skateparken.


Contact

Openingsuren

  • woensdag 12:00–16:30
  • donderdag 12:00–22:00
  • vrijdag 12:00–22:00
  • zaterdag 14:00–22:00

Vzwee­tje groe­peert de Leu­ven­se skate­com­mu­ni­ty. In het indoor ska­te­park in Stel­plaats kun­nen ska­ters hun bes­te flips, grabs en grinds sho­wen. Meer dan 260 vier­kan­te meter maag­de­lijk beton en een hoop vet­te toe­stel­len staan klaar om het beest in elke ska­ter naar boven te halen. Com­ple­te begin­ner, zot­te pro of iets daar tus­sen? Ieder­een is wel­kom.

Daar­naast orga­ni­seert Vzwee­tje ook tal van eve­ne­men­ten, wed­strij­den, demo’s, par­ti­ci­pa­tie­tra­jec­ten, ska­te­les­sen en ‑kam­pen tij­dens de school­va­kan­ties (oa maan­de­lijk­se girls-only ses­sies) en work­shops op maat of op ver­plaat­sing met mobie­le toestellen.

Ont­dek hun vol­le­di­ge pro­gram­ma op Inst­agram.

Vzweetje web res 6
DSF4252
Vzweetje web res 19
Vzweetje stelplaatssports web res 13