Deze website maakt gebruik van Cookies.

Keuken

Stelplaats stelt haar professionele keuken open voor jonge chefs.


Gebruik de keuken

Stel­plaats heeft een pro­fes­si­o­neel inge­rich­te keu­ken van 50m² en stelt deze ter beschik­king aan jon­ge (amateur)chefs, zowel voor lang­du­rig als een­ma­lig gebruik. 

Inte­res­se? Meer info vind je hier.

2021/2022 > CLUBDINERS

Met het con­cept CLUB­DI­NER gaven nacht en STEL­PLAATS in het najaar 2021 & voor­jaar 2022 het podi­um aan jon­ge chefs, sce­no­gra­fen, foto­gra­fen en DJ’s. Het week­end werd inge­zet met een heer­lijk en betaal­baar diner met ver­schil­len­de gan­gen in de omge­to­ver­de hal van Stelplaats.

2020 > Stelplat

Met Stel­plat leen­den we onze keu­ken uit aan jon­ge (amateur)chefs die graag hun eigen res­tau­rant voor een avond uit­ba­ten in een unie­ke kader. Met demo­cra­ti­sche prij­zen heeft Stel­plat de bedoe­ling een jong publiek te bedie­nen dat met hun (zak)geld niet vaak een drie­gan­gen­me­nu naar bin­nen kan klet­sen, maar toch wil genie­ten van lek­ker eten. 

DSF3330 min
Clubdiner 5
Clubnacht jzbel web res 6
DSC 1516