Deze website maakt gebruik van Cookies.


Stel­plaats heeft een pro­fes­si­o­neel inge­rich­te keu­ken van 50 m² en stelt deze ter beschik­king aan jon­ge (amateur)chefs, zowel voor lang­du­rig als een­ma­lig gebruik.

Waar beschikt deze keuken over?

Vol­le­di­ge basis­in­rich­ting: van pot­ten, pan­nen, scho­tels, scha­len, kook­ge­rei (mes­sen­sets, gar­des, soep- en roer­le­pels,…) tot weeg­scha­len, mixers, bor­den, bestek en basis kruiden.

  • gas­vuur (6 bekken)
  • oven
  • micro­golf­oven
  • pro­fes­si­o­ne­le vaat­was­ser en spoelbak
  • vrie­zer
  • walk-in koel­cel
  • meng­ma­chi­ne
  • 3 snij­ta­fels (inox)

Langdurig gebruik

Een vast aan­tal chefs kun­nen voor bepaal­de duur vas­te gebrui­ker wor­den van de keu­ken a.d.h.v. een gedeel­de planning. 

Eénmalig gebruik

Chefs kun­nen één­ma­lig de keu­ken huren aan een voor­de­li­ge prijs, bere­kend op basis van hun cate­go­rie. Stel­plaats werkt met een vas­te for­mu­le: basis­prijs + prijs/​categorie.

Dit bete­kent dat de ruim­te een vas­te basis­prijs heeft, waar nog een extra kost bij­komt naar­ge­lang de cate­go­rie van de huurder. 

Star­ten­de, jon­ge ini­ti­a­tie­ven beta­len een sym­bo­li­sche prijs. Met dit prijs­ver­schil wil Stel­plaats voor­rang geven aan jon­ge­ren en hen aan­moe­di­gen hun pro­jec­ten te realiseren.

Contact

Terug
Horst x nachtplan lab 2022 jw web res 428
Horst x nachtplan lab 2022 jw web res 457
Stelplaats ED 2021 15 1
Hannah gellens web res 30