Deze website maakt gebruik van Cookies.


Ook eens een clubnacht orga­ni­se­ren in Stelplaats? 

Stel­plaats stelt één keer per maand haar nacht­club open voor jon­ge col­lec­tie­ven. Zo pro­be­ren we meer ruim­te voor jon­ge nightli­fe-col­lec­tie­ven in Leu­ven te cre­ë­ren. Geen for­mu­le van com­mer­ci­eel zaal­ver­huur, maar een samen­wer­king waar­in Stel­plaats je mee door­heen het tra­ject begeleidt.

Momen­teel is onze oproep voor club­ver­huur voor het voor­jaar afge­lo­pen. Hou de soci­als van Stel­plaats in de gaten om op de hoog­te te blij­ven van nieu­we data. 

Terug
de club
Re open nacht 11
Animistic beliefs op nacht 6
Re open nacht 4
Copy of 1 jaar nacht LR 12
Club3
Re open nacht 5