Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/26/04/24

B-100 CELEBRATION


informatie

  • > GRATIS
  • Gathering
  • Hal • Kunst

DE B -100 is een enthousiaste groep van 100 jonge Belgische kunstenaars

met een ach­ter­grond in alle ver­schil­len­de kunst­dis­ci­pli­nes die Vlaan­de­ren en Brus­sel rijk is: fas­hi­on, visu­al art en muziek.

Enyim Madug­ba is de trek­ker van de B ‑100 Move­ment: hij bracht 100 opko­men­de arties­ten samen uit een nood­zaak voor ver­an­de­ring en ver­fris­sing van de cul­tu­re­le sector.

De drijf­veer was opko­men­de arties­ten die nog niet genoeg ruim­te krij­gen, ruim­te laten inpal­men tij­dens de zomer 2023 en najaar 2023 op ver­schil­len­de plek­ken en loca­ties zodat zij een extra push krij­gen in hun artis­tie­ke car­ri­è­re en aan net­werk­uit­brei­ding kun­nen doen.

Door op zoek te gaan naar loca­ties waar deze jon­ge arties­ten nog nooit eer­der ston­den, pro­beert de B- 100 bij te dra­gen aan een omke­ring van het cul­tu­re­le veld en kansencreatie

Op 26 april orga­ni­seert B‑100 een samen­komst in Stelplaats.

Art expo by @amber_croonen
BA’s cere­mo­ny hosted by @marinasapralyeva & @xander__peeters
DJ BEN­DER @smokey_mcjingles @official_bender_account

2024 04 22 08 38 45 B 100 belgium one hundred Instagram fotos en videos