Deze website maakt gebruik van Cookies.

do/24—za/26/11/22

breaking up with breaking up with love


informatie

breaking up with breaking up with love

Na de per­for­man­ce BREA­KING UP // with love’ breekt Geor­gy Cht­che­vaev met het Engels en pre­sen­teert die een gloed­nieuw Neder­lands album tij­dens een drie­daags feest in STELPLAATS!

Ver­lan­gen, hart­zeer en rea­li­sa­ties trans­for­me­ren tot indie elec­tro­pop sound, wer­ve­len­de beats met een snuf­je folk, gepaard met poë­ti­sche Neder­land­se tek­sten die de vin­ger op de won­de leggen.

Denk Merol en Roos­beef, gekruid met Laïs en De Kift.

Timetable

19.30u > deu­ren en bar open
21.00u > con­cert
22.00u > dan­sen met DJ GiGi
24.00u > einde

Dit eve­ne­ment is gra­tis om de drem­pel zo laag moge­lijk te hou­den. We pro­be­ren een safe spa­ce te zijn voor ieder­een en ver­wach­ten een basis aan res­pect voor elkaar. 


Indien er iets gebeurt dat niet oke is, spreek iemand van het bar­per­so­neel aan zodat wij er iets aan kun­nen doen. 


Dit eve­ne­ment is mede moge­lijk gemaakt met de steun van stad Leuven.

314994695 105232649071037 6213341440305518273 n