Deze website maakt gebruik van Cookies.

di/16/04/24

Bauhouse - Clubnacht met Existenz


informatie

Wel­kom bij Bau­hou­se: een avond vol alter­na­tie­ve elek­tro­ni­sche beats van Exis­tenz!

Stap bin­nen in een wereld waar geluids­gol­ven samen­smel­ten en rit­mes je mee­ne­men op een reis door de gren­ze­lo­ze land­schap­pen van elek­tro­ni­sche muziek. Bau­hou­se, een uniek eve­ne­ment dat de gren­zen van de tra­di­ti­o­ne­le clubnacht over­schrijdt, brengt je een avond vol ver­nieu­wing, expe­ri­ment en opwin­ding. In samen­wer­king met Stel­plaats en Solar belooft Bau­hou­se van Exis­tenz een erva­ring te wor­den die al je zin­tui­gen prik­kelt. Ver­wacht geen con­ven­ti­o­ne­le deun­tjes; Bau­hou­se omarmt het onver­wach­te, het onge­brui­ke­lij­ke en het grens­ver­leg­gen­de. Laat je ver­ras­sen door opko­men­de talen­ten en geves­tig­de namen in de alter­na­tie­ve elek­tro­ni­sche muzieksce­ne, die je mee­voe­ren op een soni­sche ont­dek­kings­reis. Dus, kom en laat jezelf onder­dom­pe­len in de geluids­gol­ven van Bau­hou­se, waar de nacht tot leven komt met alter­na­tie­ve elek­tro­ni­sche muziek.

We zien je graag op de dans­vloer!
Tic­kets: €3 VVK en €4 ADK


Existenz4