Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/12—za/13/05/23

Clubnacht met gemak!


informatie

gemak! is een Leu­vens col­lec­tief dat focust op de pij­lers diVER­Si­teit” en immersie”. Aan de hand van diVER­Si­teit, kij­ken we niet alleen naar diver­si­teit op vlak van men­sen, maar ook op vlak van talent. Op die manier wil gemak! een plat­form bie­den voor lokaal & fresh talent. Immersie, onze twee­de pij­ler, mikt op een tota­le erva­ring waar elk com­po­nent van het event samen­hangt met een ander. Dit rea­li­se­ren wij spe­ci­aal voor de aan­we­zi­gen, door­mid­del van de sce­no­gra­fi­sche enti­teit van het gebouw.

Line-up

23:00 – 23:30 — Gemak! war­mup selec­ti­on
23:30 – 00:15 — Han­ne (live-set)
00:15 – 02:00 — Luk­as Van Impe
02:00 – 04:00 — Rick Baguet­te
04:00-CLOSE — Mogu­mo­gu b2b Kleinefrigo

Tickets

Wave 1: 8
Wave 210

Tic­kets via the fol­lo­wing link.

Policy

Any sort of dis­cri­mi­na­ti­on is off-limits. Know your boun­da­ries, only yes” means yes. Strict anti-drugs poli­cy, and lea­ve your drinks at home.

Practical

- Doors: 23:00 — 05:00
- In = In, Out = Out (smo­king pla­ce avai­la­ble)
- This event is for 18+
- The­re will be a limi­ted amount of loc­kers pro­vi­ded + a free ves­ti­ai­re will be made avai­la­ble! (we’­re not res­pon­si­ble for pos­si­ble theft)

Elke maand stelt Stel­plaats haar deu­ren open voor jon­ge col­lec­tie­ven. /​/​Every month, Stel­plaats opens its doors to young collectives.

336648585 1192284811475689 3881586301818944026 n