Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/13/10/23

Clubnacht met gemak! (Vol. II) - Ava Eva, Malo Z, ArTo, Reno


informatie

Clubnacht met gemak! (Vol. II) - Ava Eva, Malo Z, ArTo, Reno

gemak! is een Leu­vens col­lec­tief dat focust op de pij­lers diVER­Si­teit” en immersie”. Aan de hand van diVER­Si­teit, kij­ken we niet alleen naar diver­si­teit op vlak van men­sen, maar ook op vlak van talent. 

Op die manier wil gemak! een plat­form bie­den voor lokaal & fresh talent. Immersie, onze twee­de pij­ler, mikt op een tota­le erva­ring waar elk com­po­nent van het event samen­hangt met een ander. Dit rea­li­se­ren wij spe­ci­aal voor de aan­we­zi­gen, door­mid­del van de sce­no­gra­fi­sche enti­teit van het gebouw.

Line-up & Tickets

Ava Eva, Malo Z, ArTo, Reno

Tic­kets TBA

Policy

Any sort of dis­cri­mi­na­ti­on is off-limits. Know your boun­da­ries, only yes” means yes.
Strict anti-drugs poli­cy, and lea­ve your drinks at home.

Practical

  • Doors: 23:00 — 05:00
  • In = In, Out = Out (smo­king pla­ce available)
  • This event is 18+
  • The­re will be a limi­ted amount of loc­kers pro­vi­ded + a free ves­ti­ai­re will be made avai­la­ble! (we’­re not res­pon­si­ble for pos­si­ble theft)

Elke maand stelt Stel­plaats haar deu­ren open voor jon­ge collectieven. 

Design by Wolf Ver Elst.

373456022 206991809036860 3902997307747803358 n