Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/16—zo/17/03/24

Clubnacht met Lemme Live


informatie

Lem­me Live Fes­ti­val bestaat tien jaar, hoog tijd om onze gren­zen te ver­leg­gen en ande­re oor­den te bezoe­ken. Eer­ste hal­te: Stel­plaats. We beto­ve­ren de ico­ni­sche han­gar met onze illu­si­o­nai­re huis­stijl. Ver­wacht je aan een wer­vel­wind van gen­res, opzwe­pend met een knip­oog naar de zomer.

Tickets

pre­sa­le: €9,50
door­sa­le: €8 < 00:00 < €12
in=in — out=out

Enkel kaart­be­ta­lin­gen & pay­co­niq, no cash enke­le loc­kers beschik­baar, wij zijn niet ver­ant­woor­de­lijk voor moge­lij­ke dief­stal.

Breng je iden­ti­teits­kaart mee — bring your id geen drugs, eigen drank, geweld, dis­cri­mi­na­tie wel weder­zijds res­pect, lief­de, vriend­schap en plezier.

Lemme Live