Deze website maakt gebruik van Cookies.

wo/15/05—za/01/06/24

Streetartist gezocht


informatie

  • > GRATIS
  • voor het dak van Stelplaats
  • Hal • Workshop

✨Street artist gezocht voor het dak van Stel­plaats ✨

Begin dit jaar beslis­te het stads­be­stuur om aan de slag te gaan met de tekst op het dak van Stel­plaats, die in 2023 aan­ge­bracht werd in het kader van de Reu­zeg­om­zaak.

Via een par­ti­ci­pa­tief streetart­pro­ject wil mijn­leu­ven samen met een groep enthou­si­as­te Leu­ven­se jon­ge­ren de ach­ter­lig­gen­de bete­ke­nis van deze bood­schap ver­ta­len in een warm kunst­werk op het vol­le­di­ge dak.

Mijn­leu­ven is daar­om op zoek naar een pro­fes­si­o­ne­le street artist die het cre­a­tie­ve luik wil bege­lei­den. Je gaat samen met ons en een groep jon­ge­ren aan de slag om een idee uit te den­ken en ver­vol­gens ook uit te voe­ren op het dak van Stel­plaats. Je krijgt hier­voor uiter­aard een vergoeding.

Voel je je geroepen om je schouders mee onder dit streetartproject voor en door jongeren te zetten?

Stuur dan snel een mail naar info@​mijnleuven.​be en dan nemen we con­tact met je op. Voeg gerust ook al voor­beel­den van je eigen werk toe in de mail.

Voorwaarden


  • Kan­di­da­ten zul­len beoor­deeld wor­den op basis van prijs, erva­ring met par­ti­ci­pa­tie­ve pro­jec­ten en je eigen portfolio
  • Je bent beschik­baar tus­sen 1 en 5 juli 2024
  • Maxi­mum­ver­goe­ding van €2.000 (incl. BTW)
STELPLAAT Sopening 27
1jaar STELPLAATS 14