Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/17/05/24

Effe Film


informatie

  • > GRATIS
  • Jongerenkortfilmfestival van mijnleuven
  • Hal • Film

De jon­ge­ren van Effe Film werk­ten de afge­lo­pen maan­den samen om een eigen kort­film­fes­ti­val op poten te zet­ten. Kom langs en geniet van kort­films van stu­den­ten en jon­ge­ren die in hun vrije tijd gepas­si­o­neerd met film bezig zijn.‘Effe Film’ is vol­le­dig gra­tis! We voor­zien ook movie snacks en cro­ques voor tij­dens en tus­sen de vertoningen.

Tijdschema

17:00 – deu­ren
17:15 – ver­to­ning shorts deel 1
18:15 – pau­ze
18:45 – ver­to­ning shorts deel 2
19:45 – after­talk met jon­ge filmmakers

422012800 840900518083345 8361686027358461950 n