Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/29/04/22

Finissage: This landscape through my body


informatie

  • > GRATIS
  • Een artistiek onderzoek waarin Julie Van Kerckhoven en Ella Salvador Dalemans de relatie tussen lichaam en landschap in vraag stellen.
  • • Kunst

This lands­ca­pe through my body’ is een artis­tiek onder­zoek waar­in Julie Van Ker­ck­ho­ven en Ella Sal­va­dor Dale­mans de rela­tie tus­sen lichaam en land­schap in vraag stel­len. Ze tonen het resul­taat van vier resi­den­ties voor de eer­ste keer aan een publiek.

Het voor­bije jaar gin­gen ze op resi­den­tie op vier loca­ties in Bel­gië, één per sei­zoen. Ella en Julie daag­den zich­zelf er uit om het begrip land­schap’ te her­in­ter­pre­te­ren en zich er tel­kens opnieuw tot te ver­hou­den. Al fil­mend, schrij­vend, woe­lend en etend stel­den hun rela­tie met de omge­ving in vraag.

Het wordt een fees­te­lij­ke finis­sa­ge van hun werk­pro­ces, met een expo en drank­jes. Kun­sten­plat­form PLAN B x Karo­li­na Micha­lik, Apol­li­ne Vran­ken en Kapinga Muela Kabeya komen spre­ken van­uit hun prak­tijk en perspectief.

Wel­kom van­af 18u30

19u30 Kun­sten­plat­from PLAN B x Karo­li­na Micha­lik
20u45 Apol­li­ne Vran­ken
21u45 Kapinga Muela Kabeya

Inkom­prijs met vrije bij­dra­ge.
STEL­PLAATS is rolstoeltoegankelijk. 

Insta post