Deze website maakt gebruik van Cookies.

do/07/03/24

Internationale vrouwendag


informatie

  • > GRATIS
  • Kan haar micro luider?
  • Hal • Kunst • Lezing

Wat is inter­sec­ti­o­neel femi­nis­me en waar­om is dit belang­rijk? Je komt het te weten tij­dens een panel­ge­sprek tus­sen Auré­lie Dis­a­si, Lotus Li en Nozi­zwe Dube, gemo­de­reerd door Tania Nyan­gui­le (Vul­ne­ra Bel­gi­um). De Leu­ven­se dj Marie­Lou sluit de avond af. Tus­sen­door kan je naar een expo over vrouwenkracht.

17:00 - Expo

Expo Vrou­wen­kracht: een vie­ring van diver­si­teit en empo­wer­ment’.
Laat je inspi­re­ren tij­dens deze expo over his­to­risch inspi­re­ren­de, etnisch diver­se vrou­wen van Sabil vzw.

19:00 Panelgesprek

Wat is inter­sec­ti­o­neel femi­nis­me en waar­om is dit belang­rijk? Je komt het te weten tij­dens een panel­ge­sprek tus­sen Auré­lie Dis­a­si, Lotus Li en Nozi­zwe Dube, gemo­de­reerd door Tania Nyan­gui­le (Vul­ne­ra Belgium).

20:30 DJ-set

De Leu­ven­se dj Marie­Lou sluit de avond af.

Meer info

Op vrij­dag 8 maart 2024 is het Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag. Leu­ven plaatst vrou­wen in de kij­ker met een 3‑daags pro­gram­ma met boei­en­de gesprek­ken, film en muziek op diver­se loca­ties. Eme­rau­de Kabeya (Emee) stel­de het pro­gram­ma voor Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag in Leu­ven samen.

Intvrouwendag Algemene Post
Do panel 01