Deze website maakt gebruik van Cookies.

do/05/01/23—za/04/03/23

Introductiecursus Zeefdruk


informatie

  • > GRATIS
  • Inkten, rakelen, belichten en zeefdrukken bij atelier Scheefdruk!
  • Scheefdruk • Workshop • Atelier

Introductiecursus Zeefdruk

Tij­dens een intro­duc­tie­cur­sus zeef­druk op tex­tiel leer je de basics van ink­ten, rake­len, belich­ten en zeef­druk­ken. Na deze dag ga je niet alleen naar huis met een uniek kle­ding­stuk, maar kan je ook zelf­stan­dig aan de slag in het ate­lier van Scheefdruk. 

Deze cur­sus is nood­za­ke­lijk als je je echt wilt ver­die­pen in zeef­druk­ken en gebruik wilt maken van het zeef­druka­te­lier in Stelplaats. 

Data

  • 05/01/2023
  • 21/01/2023
  • 04/02/2023
  • 04/03/2023

De cur­sus gaat tel­kens door van 10u tot 17u. Kan je op boven­staan­de data niet? Dan vul je dit for­mu­lier best ook in, zo houdt Scheef­druk je op de hoog­te van de vol­gen­de cursussen. 

Praktisch

De cur­sus is in het Neder­lands en gaat door in het zeef­druka­te­lier Scheef­druk van jeugd­huis Sojo in Stel­plaats. Stel­plaats beschikt over 2 toegangswegen: 

  • Diest­se­poort 15, 3000 Leu­ven. Deze ingang bevindt zich op 300m van het trein- en bus­sta­ti­on van Leuven.
  • Vuur­krui­sen­laan (naast Novo­tel), 3000 Leu­ven (toe­gang auto’s). 

Deze cur­sus­sen zijn een rea­li­sa­tie van jeugd­huis Sojo en het Scheefdrukatelier. 

CL Ar A 81 1
CL Ar A 89 1
CL Ar A 97 1