Deze website maakt gebruik van Cookies.

zo/21/04/24

Kickbokswedstrijd


informatie

  • > GRATIS
  • i.s.m Fightclub Leuven
  • Hal • Sport

Let's get ready to rumble!

De hal van Stel­plaats wordt deze zon­dag het decor van een publie­ke kick­boks­wed­strijd i.s.m @fightclubleuven — de kick­boks­club onder ons dak.

Er wordt spe­ci­aal voor deze wed­strijd een nieu­we boks­ring gebouwd die de beken­de vier­kan­te opstel­ling her­denkt. Een nieu­we are­na waar door mid­del van licht, doe­ken, wan­den, kooi­en,… de dyna­miek tus­sen de vech­ters onder­ling en toe­schou­wers wordt uit­ge­daagd.

Op 21 april zul­len de vech­ters het tegen elkaar opne­men tij­dens een publie­ke wed­strijd. Een een­ma­lig schouw­spel waar jij als bezoe­ker mee in de tri­bu­ne kan zit­ten!

𝗧𝗜𝗠𝗜𝗡𝗚 & 𝗩𝗘𝗖𝗛𝗧𝗘𝗥𝗦

Deu­ren 17:00
Fights: 18:00

FIGHT 1
Bil­al Ben­jri­ba VS Moha­med Azou­ag

FIGHT 2
Louis Jaques VS Achraf El Aich

FIGHT 3
Anas Zar­koun VS Salim Belef­ki

𝗧𝗢𝗘𝗚𝗔𝗡𝗚

GRA­TIS toe­gang.
Door­lo­pend open bar met drank aan demo­cra­ti­sche prij­zen.

____________________________________________________________________________
Dit eve­ne­ment is het slo­te­vent van Sce­no-Lab 1’; een work­shop in samen­wer­king met archi­tect Ymthi­as Van­lan­gendon­ck waar met een groep jon­ge­ren in enke­le dagen tijd een nieu­we sce­no­gra­fi­sche con­struc­tie gebouwd wordt die een func­tie onder het dak van Stel­plaats uit­daagt.

Ook mee­doen aan een work­shop sce­no­gra­fie? Van 29 april tot 2 mei staat Sce­no-Lab 2’ gepland waar de func­tie Con­cert & Per­for­man­ce’ ruim­te­lijk wordt uit­ge­daagd.»> Meer info en gra­tis inschrij­ven: https://​bit​ly​.ws/​3fJBy

Boxschool Stelplaats Jente Vanbrabant 17