Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/27/04/24

Krazy Kebabs: the experience


informatie

  • > €13
  • Foodfestival
  • Keuken • Eten

Op het eve­ne­ment van Kra­zy Kebabs wordt de zoek­tocht vol­tooid naar de per­fec­te Kebab!

Kra­zy Kebabs wil kebab­vlees in een nieuw jas­je bla­zen om meer vari­a­tie te ver­krij­gen tus­sen de gerechten.

Geniet van één van de ver­schil­len­de Kra­zy Kebabs op de food­court (vegan opties wor­den even­eens voor­zien) of geniet van een streep­je muziek met een drank­je in de hand. Leer boven­dien hoe je deze unie­ke gerech­ten zelf kan maken en pro­fi­teer van de kans om de ori­gi­ne­le ingre­di­ën­ten aan te kopen op het markt­je, zodat je jouw nieuw opge­da­ne ken­nis thuis met­een kan toepassen.

Voor €13,33 krijg je toe­gang tot het food­fes­ti­val, 3 proe­ver­tjes van een Kra­zy gerecht met kebab én een drank­bon­ne­tje. Beschik­baar via ticketlink.

KK logo cropped min