Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/17/03/23

Lovesafely's Cosy Corner


informatie

  • > GRATIS
  • Food, drinks, gezelligheid en meer door Lovesafely vzw
  • • Eten • Café

Lovesafely's Cosy Corner

Food, drinks, gezel­lig­heid en veel meer!

Op 17 maart nodi­gen wij je graag uit op onze Cosy Cor­ner! Jij en al je vrien­den zijn wel­kom van­af 16 uur, later ben je natuur­lijk ook zeker nog welkom.

Wat kan je ver­wach­ten? Lek­ker eten, des­ser­tjes en drank­jes waar­van de winst inte­graal naar onze inza­mel­ac­tie gaat.

Neem je leuk­ste gezel­schap­spel­le­tjes mee en beleef een gigan­tisch leu­ke avond met je vrien­den, fami­lie en collega’s. Maak ook zeker een stop bij onze T‑shirt ont­werp­stand. Wie weet wordt jouw ont­werp gebruikt voor de offi­ci­ë­le kle­ding­lijn van Lovesafely. 

Waarom zamelen wij geld in?

Samen met JEZ! (Jong en Zot!) zame­len wij tot 31 maart 2023 geld in om ons Lief­de Is Geen Excuus Pro­ject waar te maken. Door mid­del van een video­cam­pag­ne wil­len wij jon­ge­ren de kans geven om hun opi­nies, beden­kin­gen en erva­rin­gen te delen in een vei­li­ge omge­ving. De stem van onze jon­ge­ren staat cen­traal. Een goe­de video­cam­pag­ne in elkaar bok­sen is niet goed­koop. Kom dus gezel­lig iets eten en drin­ken, zo help je ons om ons doel te bereiken!Wist je dat JEZ! het aan­tal dona­ties dat wij inge­za­meld heb­ben verdubbeld?

333030934 930364601483996 3035381784784485071 n