Deze website maakt gebruik van Cookies.

zo/19/03/23

nacht (+brunch) met So-Fi, Boudewijn Ericx, Ben Kamal


informatie

nacht (+brunch) met So-Fi, Boudewijn Ericx, Ben Kamal

  • So-Fi
  • Bou­de­wijn Ericx
  • Ben Kamal

Slin­ge­rend tus­sen mini­mal en zeer gelaagd, af en toe een tik­je speels, altijd zeer spacey. 

Na het suc­ces van onze brunch + mati­nee in het najaar, brei­en we daar graag een ver­volg aan. De eer­ste zon­ne­stra­len op onze kruin, len­te in de lucht en hopen vinyl om een ein­de­lo­ze zon­dag­na­mid­dag mee op te vul­len. So-Fi (graag gezie­ne artiest bij Hop­pe­tos­se en Nos­tro­mo), Bou­de­wijn Ericx (graag gezie­ne mede­wer­ker van Cre­vet­te Records) en Ben Kamal (graag gezie­ne nacht-resi­dent) tonen de weg, aan ons om te vol­gen. Simpel.

Tickets

Club

pre-sale — 10 euro
> bit​.ly/​n​a​c​h​t​230319
door­sa­le — 7 euro voor 15:00, 13 euro na 15:00

Short on funds? Stuur ons dan een mail op safer@​nacht.​be en we vin­den wel een oplos­sing.
We wil­len met deze tic­ket­prij­zen nie­mand uitsluiten.

B𝗿𝘂𝗻𝗰𝗵 + 𝗰𝗹𝘂𝗯 

pre-sale — 30 euro (te koop tot 16 – 03, 23:00)

> bit​.ly/​n​a​c​h​t​230319

Policy

Geen dis­cri­mi­na­tie. Res­pec­teer elkaars gren­zen. Geen drugs.
No dis­cri­mi­na­ti­on. Res­pect each other’s boun­da­ries. No drugs.

Uit­ge­brei­de poli­cy en huis­re­gels: nacht​.be/​p​o​l​i​cy-NL
Exten­si­ve poli­cy and hou­se rules nacht​.be/​p​o​l​i​cy-EN

Vra­gen? Opmer­kin­gen?
Ques­ti­ons or remarks?
safer@​nacht.​be

Praktisch

doors 11:00 (diner) — 14:00 (club)
in = in — out = out
No cash — card pay­ments only.
nacht is +18, neem je iden­ti­teits­kaart mee.
Er is een beperkt aan­tal loc­kers. nacht is niet ver­ant­woor­de­lijk voor ver­lies en/​of diefstal.nacht is gehuis­vest in STEL­PLAATS en powe­red by Sonora.

www​.nacht​.be
info@​nacht.​be

Clubnacht jzbel web res 36
327787854 774037337660039 3934730027167698002 n