Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/15—zo/16/04/23

nacht (+diner) met Angel D'lite b2b dj sweet6teen, Melissa Juice


informatie

nacht (+diner) met Angel D'lite b2b dj sweet6teen, Melissa Juice

nacht, deze keer met

  • Angel D’li­te
  • dj sweet6teen
  • Melis­sa Juice

Hi NRG, drui­pend van het zweet, hard hit­ting, love core.

Stroom­sto­ten krij­gen van de Lon­den­se Angel D’li­te, dj sweet6teen uit Keu­len en Brus­sels-based dan­ce­f­loor demon Melis­sa Jui­ce. UK rave, hap­py hard­co­re en hii­ii pit­ched vocals bui­te­len hyper­ac­tief stuip­trek­kend over elkaar. Eufo­rie ten top.

Tickets

Club
pre-sale — 10 euro (club)
> bit​.ly/​n​a​c​h​t​230415
door­sa­le — 7 euro voor 00:00, 13 euro na 00:00

Short on funds? Stuur ons dan een mail op safer@​nacht.​be en we vin­den wel een oplos­sing.
We wil­len met deze tic­ket­prij­zen nie­mand uitsluiten.⋆ 

Diner + club
pre-sale — 35 euro (te koop tot 13 – 04, 23:00)
> bit​.ly/​n​a​c​h​t​230415

Policy

Geen dis­cri­mi­na­tie. Res­pec­teer elkaars gren­zen. Geen drugs.
No dis­cri­mi­na­ti­on. Res­pect each other’s boun­da­ries. No drugs.

Uit­ge­brei­de poli­cy en huis­re­gels: nacht​.be/​p​o​l​i​cy-NL
Exten­si­ve poli­cy and hou­se rules nacht​.be/​p​o​l​i​cy-EN

Vra­gen? Opmer­kin­gen?
Ques­ti­ons or remarks?
safer@​nacht.​be

Praktisch

doors 19:30 (diner) — 23:00 (club)
in = in — out = out
No cash — card pay­ments only.
nacht is +18, neem je iden­ti­teits­kaart mee.
Er is een beperkt aan­tal loc­kers. nacht is niet ver­ant­woor­de­lijk voor ver­lies en/​of diefstal.

nacht is gehuis­vest in STEL­PLAATS en powe­red by Sonora.

www​.nacht​.be
info@​nacht.​be

andere nachten

1903 nacht (+brunch) met So-Fi, Bou­de­wijn Ericx, Ben Kamal

1705 nacht met Vân Anh, Key­ser, Neil Broo­kes (live), Hervez

327317089 723933762780024 1768392780220285350 n