Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/17/02/23

nacht met Donna Leake, Shabbi, Exalt


informatie

nacht met Donna Leake, Shabbi, Exalt

nacht, deze keer met Don­na Lea­ke, Shab­bi, Exalt

Zon­nig, hart­ver­war­mend en immer gelukzalig.Op reis langs ver­schil­len­de con­ti­nen­ten krijg je hopen dis­co, hou­se en funk ach­ter de kie­zen: het best moge­lij­ke medi­cijn tegen de win­ter die nu god­ver­dom­me toch wel heel lang duurt. De Lon­den­se Bril­li­ant Cor­ners-resi­dent Don­na Lea­ke, Brus­se­leir Shab­bi en leven­de Leu­ven­se legen­des en broe­der­paar Exalt staat al klaar voor boarding.

Tickets

pre-sale — 10 euro
> bit​.ly/​n​a​c​h​t​230217

door­sa­le — 7 euro voor 00:00, 13 euro na 00:00

Short on funds? Stuur ons dan een mail op safer@​nacht.​be en we vin­den wel een oplossing.

We wil­len met deze tic­ket­prij­zen nie­mand uitsluiten.

Policy

Geen dis­cri­mi­na­tie. Res­pec­teer elkaars gren­zen. Geen drugs.
No dis­cri­mi­na­ti­on. Res­pect each other’s boun­da­ries. No drugs.

Uit­ge­brei­de poli­cy en huis­re­gels: nacht​.be/​p​o​l​i​cy-NL
Exten­si­ve poli­cy and hou­se rules nacht​.be/​p​o​l​i​cy-EN

Vra­gen? Opmer­kin­gen?
Ques­ti­ons or remarks?
safer@​nacht.​be

Praktisch

in = in — out = out
No cash — card pay­ments only.
nacht is +18, neem je iden­ti­teits­kaart mee.
Er is een beperkt aan­tal loc­kers. nacht is niet ver­ant­woor­de­lijk voor ver­lies en/​of dief­stal.

nacht is gehuis­vest in STEL­PLAATS en powe­red by Sonora.

www​.nacht​.be
info@​nacht.​be

327343948 1316583215550428 6363709458672005768 n