Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/22—za/23/03/24

nacht met Perra Inmunda, NMSS, Asian Sal


informatie

nacht met Perra Inmunda, NMSS, Asian Sal

Per­ra Inmun­da, NMSS, Asi­an Sal

Lets get rol­lin. Geen sei­zoen van nacht zon­der een swea­ty, snel­le en sexy hou­se night. Met Per­ra aan het stuur varen we langs ver­schil­len­de gen­res, talen en gren­zen. De regels wor­den in vraag gesteld. Hard hit­ting hou­se, tran­ce en break­beat. Zin om te zweten?

Tickets

pre-sale — 12 euro
door­sa­le — 9 euro voor 00:00, 14 euro na 00:00

Short on funds? Stuur ons dan een mail op safer@​nacht.​be en we vin­den wel een oplos­sing. We wil­len met deze tic­ket­prij­zen nie­mand uitsluiten.

Policy

Uit­ge­brei­de poli­cy en huis­re­gels: nacht​.be/​p​o​l​i​cy-NL
Exten­si­ve poli­cy and hou­se rules nacht​.be/​p​o​l​i​cy-EN

Geen dis­cri­mi­na­tie. Res­pec­teer elkaars gren­zen. Geen drugs.
No dis­cri­mi­na­ti­on. Res­pect each other’s boun­da­ries. No drugs.

Vra­gen? Opmer­kin­gen?
Ques­ti­ons or remarks?
safer@​nacht.​be

Praktisch

in = in — out = out
No cash — card pay­ments only.
nacht is +18, neem je iden­ti­teits­kaart mee.
Er is een beperkt aan­tal loc­kers. nacht is niet ver­ant­woor­de­lijk voor ver­lies en/​of dief­stal.
nacht is gehuis­vest in STEL­PLAATS en powe­red by Sono­ra.
www​.nacht​.be
info@​nacht.​be

415219109 878261670966751 2177235029564777331 n