Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/27—za/28/01/23

nacht met OKO DJ & Nosedrip, Pastige


informatie

nacht met OKO DJ & Nosedrip, Pastige

nacht, deze keer met OKO DJ & Nose­drip Pastige

Bui­ten­ge­woon, bul­kend van talent en muziek­ken­nis, af en toe een scheut humor.
Een­tje voor de dur­vers en lief­heb­bers van eclec­ti­sche selec­ties die je tel­kens weer op het verkeerde/​juiste been zet. Met een back-to-back­ses­sie van de steeds ver­ras­sen­de OKO DJ (BFDM, LYL Radio) en de onge­ë­ve­naar­de Nose­drip (Stroom​.tv, NTS). Geïn­spi­reer­de warm-up door onze Pastige.

Tickets

> Pre-sale: 10 euro > bit​.ly/​n​a​c​h​t​230127
> Door­sa­le: 7 euro voor 00:00
> Door­sa­le: 13 euro na 00:00

Short on funds? Stuur ons dan een mail op safer@​nacht.​be en we vin­den wel een oplos­sing. We wil­len met deze tic­ket­prij­zen nie­mand uitsluiten.

Policy

Geen dis­cri­mi­na­tie. Res­pec­teer elkaars gren­zen. Geen drugs.
No dis­cri­mi­na­ti­on. Res­pect each other’s boun­da­ries. No drugs.

Uit­ge­brei­de poli­cy en huis­re­gels:
nacht​.be/​p​o​l​i​cy-NL
Exten­si­ve poli­cy and hou­se rules:
nacht​.be/​p​o​l​i​cy-EN

Vra­gen? Opmer­kin­gen? Ques­ti­ons or remarks?
safer@​nacht.​be

Praktisch

in = in — out = out
No cash — card pay­ments only.
nacht is +18, neem je iden­ti­teits­kaart mee.
Er is een beperkt aan­tal loc­kers. nacht is niet ver­ant­woor­de­lijk voor ver­lies en/​of dief­stal.
nacht is gehuis­vest in STEL­PLAATS en powe­red by Sonora.

324468018 680463950450328 8796343330362844782 n