Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/17—za/18/11/23

nacht met Queer Leuven & MARICAS


informatie

nacht met Queer Leuven & MARICAS

⚛

Deze keer met: 

Queer Leu­ven & MARICAS

hot, sexy & swea­ty. Queer­ness centraal.

Tickets

door­sa­le — 7 euro voor 00:00, 13 euro na 00:00
https://​bit​.ly/​44​oQ3Au
Short on funds? Stuur ons dan een mail op safer@​nacht.​be en we vin­den wel een oplos­sing.
We wil­len met deze tic­ket­prij­zen nie­mand uitsluiten.

Policy

Geen dis­cri­mi­na­tie. Res­pec­teer elkaars gren­zen. Geen drugs.
No dis­cri­mi­na­ti­on. Res­pect each other’s boun­da­ries. No drugs.
Uit­ge­brei­de poli­cy en huis­re­gels: nacht​.be/​p​o​l​i​cy-NL
Exten­si­ve poli­cy and hou­se rules nacht​.be/​p​o​l​i​cy-EN
Vra­gen? Opmer­kin­gen?
Ques­ti­ons or remarks?
safer@​nacht.​be

Praktisch

in = in — out = out
No cash — card pay­ments only.
nacht is +18, neem je iden­ti­teits­kaart mee.
Er is een beperkt aan­tal loc­kers. nacht is niet ver­ant­woor­de­lijk voor ver­lies en/​of dief­stal.
nacht is gehuis­vest in STEL­PLAATS en powe­red by Sono­ra.
www​.nacht​.be
info@​nacht.​be

andere nachten

01.12 nacht met Dar­win, Donia & Bea­tri­ce M

Re open nacht 11
375214408 798358208957098 2809293078020788000 n