Deze website maakt gebruik van Cookies.

wo/17—do/18/05/23

nacht met Vân Anh, Keyser, Neil Brookes (live), Hervez


informatie

nacht met Vân Anh, Keyser, Neil Brookes (live), Hervez

nacht, deze keer met

  • Vân Anh
  • Key­ser
  • Neil Broo­kes
  • Her­vez

Diep, gelaagd én gefrag­men­teerd, aan elkaar gere­gen met trip­py, kos­mi­sche energie.

Voor de laat­ste van dit sei­zoen halen we alles uit de kast en het onder­ste uit de kan. Een onver­sne­den tech­no­avond waar af en toe een break­beat door­steekt — met het tem­po hoog en de bas­lij­nen laag. Spe­len ten dans: de Zand­voort-based Vân Anh, Gents talent Key­ser (But­ter­nut) en onze eigen Neil Broo­kes (live) en Her­vez. Tot het niet meer lukt, pro­be­ren we het toch.

Tickets

pre-sale — 10 euro
> bit​.ly/​n​a​c​h​t​230517
door­sa­le — 7 euro voor 00:00, 13 euro na 00:00

Short on funds? Stuur ons dan een mail op safer@​nacht.​be en we vin­den wel een oplos­sing.
We wil­len met deze tic­ket­prij­zen nie­mand uitsluiten.

Policy

Geen dis­cri­mi­na­tie. Res­pec­teer elkaars gren­zen. Geen drugs.
No dis­cri­mi­na­ti­on. Res­pect each other’s boun­da­ries. No drugs.

Uit­ge­brei­de poli­cy en huis­re­gels: nacht​.be/​p​o​l​i​cy-NL
Exten­si­ve poli­cy and hou­se rules nacht​.be/​p​o​l​i​cy-EN

Vra­gen? Opmer­kin­gen?
Ques­ti­ons or remarks?
safer@​nacht.​be

Praktisch

in = in — out = out
No cash — card pay­ments only.
nacht is +18, neem je iden­ti­teits­kaart mee.
Er is een beperkt aan­tal loc­kers. nacht is niet ver­ant­woor­de­lijk voor ver­lies en/​of diefstal.

nacht is gehuis­vest in STEL­PLAATS en powe­red by Sonora.

www​.nacht​.be
info@​nacht.​be

andere nachten

1903 nacht (+brunch) met So-Fi, Bou­de­wijn Ericx, Ben Kamal

1504 nacht (+diner) met Angel D’li­te b2b dj sweet6teen, Melis­sa Juice

327464377 865035351420530 5243124985298509829 n