Deze website maakt gebruik van Cookies.

ma/01—vr/05/04/24

Skatekamp Vzweetje


informatie

  • > €99
  • Beginnerskamp
  • Vzweetje • Skate

Wat

Ska­te­kamp met focus op begin­nen­de ska­ters
Star­ten­de ska­ters en ska­ters met wei­nig erva­ring
5 tot 16 jaar

Duur

Elke dag tus­sen 09:00 — 12:00 in Stelplaats

Prijs

100 euro — over te schrij­ven op de reke­ning van VZWEE­TJE: BE 09 3630 8274 2757 

Refe­ren­tie: Ska­te­kamp begin­ners paas­va­kan­tie + de vol­le­di­ge naam van de ska­ter. (bv: Ska­te­kamp begin­ners paas­va­kan­tie Tony Hawk)

UIT­PAS­hou­ders aan kan­sen­ta­rief beta­len 20% van het inschrij­vings­geld.
2e (3e of 4e) gezins­lid betaald 50% van het inschrijvingsgeld.

Praktisch

Wij voor­zien dage­lijks fruit en gezon­de drankjes.

Water dien je zelf mee te nemen. Wij voor­zien vol­doen­de reserve. 

Ska­ters kun­nen gra­tis gebruik maken van onze ska­te­boards en bescher­ming. Bij voor­keur breng je zelf eigen ska­te­board en bescher­ming mee.

Tij­dens de kam­pen is het dra­gen van bescher­ming ver­plicht (helm, pols, knie- en ellen­boog bescher­ming). Naast het dra­gen van bescher­ming is het belang­rijk om gepast schoei­sel te dra­gen (sport­schoe­nen, bij voor­keur skateschoenen). 

Tij­dens de kam­pen zijn onze deel­ne­mers ten allen tij­de ver­ze­kerd.

Heb je nog vra­gen, mail naar info@​vzweetje.​be of bel + 32 478 74 99 44 of +32 456 37 64 34

Whats App Image 2024 02 28 at 14 17 45
Whats App Image 2024 02 28 at 14 16 36 2