Deze website maakt gebruik van Cookies.

zo/23/08/20

Stelplage ambientbrunch / De zomer van nacht


informatie

Start je zon­dag met een tong­stre­len­de brunch van YOSOGREEN en bege­lei­den­de ambient sets gecu­reerd door Deep Spa­ce Series. Pas­se­ren op kou­sen­voe­ten de revue: Caba­sa (live), Astrid vingtrois, Hen­drik, Broo­kes (live), Kuba & Céli­ne. Een bij­zon­de­re sce­no­gra­fie in de gro­te hal maakt het plaat­je com­pleet. Diep, voe­dend & bij­zon­der smaak­vol op elk vlak.

Nacht

Nacht is jouw nach­te­lij­ke ver­voe­ring in de rand van Leu­ven. Een twee­we­ke­lijks expe­ri­ment waar­bij het ruwe en het intie­me elkaar ten dans vra­gen.

Nacht biedt elek­tro­ni­sche muziek gebracht door een wel­over­wo­gen selec­tie loka­le & inter­na­ti­o­na­le arties­ten in een ico­ni­sche loca­tie dicht bij het sta­ti­on van Leuven

PRAKTISCH

Tic­kets: 29 euro (te koop van­af ma 3 aug — 12:30)

Ambientbrunch 38
Ambientbrunch 17