Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/25/07/20

Stelplage live / INUIT EXIT #3: Flipperboys + Ventilateur


informatie

  • > €5
  • Live terrasconcerten
  • • Muziek

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Dus om jouw zomer in eigen land te garan­de­ren, bouw­den we ons bin­nen­plein hele­maal om. Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, jeu de bou­les… en een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Van­af 3 juli elke don­der­dag, vrij­dag en zater­dag van 14:00 tot 22:00. Heel uw zomer lang.

2 ZATERDAGEN PER MAAND: STELPLAGE LIVE

Live­s­hows en per­for­man­ces gecu­reerd door jon­ge Leu­ve­naars. Op hun beurt nodi­gen ze zowel begin­nend als erva­ren, lokaal en/​of inter­na­ti­o­naal talent uit om uw ter­ra­s­er­va­ring muzi­kaal te verrijken.

INUIT EXIT

NUIT orga­ni­seert iede­re zater­dag van 11 juli tot en met 8 augus­tus INUIT EXIT, een con­cert­reeks in open­lucht op unie­ke Leu­ven­se loca­ties. De der­de edi­tie vindt plaats op het ver­nieuw­de ter­ras van STEL­PLAATS met optre­dens van de Flip­per­boys & VEN­TI­LA­TEUR.

INSCHRIJVEN

Dit con­cert is met tic­ket­ver­koop. Vol = vol.

TIJDSTAFEL

  • 14:00: De zomer­bar opent 
  • 20:30: Start Stel­pla­ge live 
  • 21:30: Laat­ste rondje 
  • 22:00: Ein­de Stel­pla­ge live & de zomer­bar sluit

(!) Gelie­ve de coron­a­maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en respecteren.