Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/29/08/20

Stelplage live / Vloer1 x Meester Adie, Miran & meer


informatie

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, jeu de bou­les… en natuur­lijk een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Nog t.e.m eind augus­tus elke don­der­dag, vrij­dag en zater­dag van 14:00 — 22:00.

Stelplage live

Live­s­hows en per­for­man­ces gecu­reerd door jon­ge Leu­ve­naars. Op hun beurt nodi­gen ze zowel begin­nend als erva­ren, lokaal en/​of inter­na­ti­o­naal talent uit.

Zater­dag 29 augus­tus pro­gram­meert Vloer1 vijf uur lang live muziek in onze garage.

Timing

  • 14:00 > Intro­duc­to­ry jam by Jur­gen, Weiy­an and Ayr­ton — Smooth and silky.
  • 15:00 > Ruben Lau­reys — Clas­si­cal gui­tar inter­la­ced with latin- and jazzarrangements.
  • 16:00 > Danie­le Giam­pa­o­lo — Con­tem­po­ra­ry and modern clas­si­cal pie­ces on dou­ble bass.
  • 17:00 > Miran (Rein­dert Span­ho­ve) — Fol­ky com­po­si­ti­ons per­for­med with a who­leso­me voi­ce and a melan­cho­ly guitar.
  • 18:00 > Mees­ter Adie (Adam Van Rus­sell) — Sonic wan­der­lust and a knack for dis­or­der to end the eve­ning with.

Inschrijven

Dit event is gra­tis. Inschrij­ven hoeft niet. Door de coro­na maat­re­ge­len heb­ben we wel een maxi­mum capa­ci­teit. Dus vol = vol!

(!) Gelie­ve de coron­a­maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en res­pec­te­ren.
(!)
Maxi­mum bub­bels van vijf personen/​tafel.
(!)
Mond­mas­ker ver­plicht (ten­zij aan tafel).

126848341 3005560146338276 5503105003936423087 o