Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/18/07/20

Stelplage live / crowd console x jr/.?bst & Larpie


informatie

  • > GRATIS
  • Live terrasconcerten
  • • Muziek

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Dus om jouw zomer in eigen land te garan­de­ren, bouw­den we ons bin­nen­plein hele­maal om. Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, jeu de bou­les… en een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Van­af 3 juli elke don­der­dag, vrij­dag en zater­dag van 14:00 tot 22:00. Heel uw zomer lang.

De zomer­bar wordt aan­ge­vuld met extra evenementen:

»> Twee zater­da­gen per maand: Stel­pla­ge live’ — live­s­hows en per­for­man­ces gecu­reerd door jon­ge Leu­ve­naars. Op hun beurt nodi­gen ze zowel begin­nend als erva­ren, lokaal en/​of inter­na­ti­o­naal talent uit om uw ter­ra­s­er­va­ring muzi­kaal te verrijken.

»> Jonas Steurs cureert met 𝖈𝖗𝖔𝖜𝖉 𝖈𝖔𝖓𝖘𝖔𝖑𝖊 twee shows deze zomer op 18 juli en 15 augus­tus. 𝖈𝖗𝖔𝖜𝖉 𝖈𝖔𝖓𝖘𝖔𝖑𝖊 is an anti-angst media plat­form hos­ting shows and a month­ly live per­for­man­ce on The Word.”

»> line up: 𝖏𝖗/.?𝖇𝖘𝖙 (live debut) & 𝕷𝖆𝖗𝖕𝖎𝖊 (visu­als)

Inschrijven

Gra­tis. Zon­der inschrij­ving.
Let wel: door de coron­a­maat­re­ge­len heb­ben we een beperk­te capa­ci­teit. Vol = vol.

Tijdstafel

  • 14:00: de zomer­bar opent 
  • 20:30: start Stel­pla­ge live 
  • 21:30: laat­ste rondje 
  • 22:00: ein­de Stel­pla­ge live & de zomer­bar sluit

(!) Gelie­ve de coron­a­maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en respecteren.

106717520 964880020699906 2839382858489087164 n1