Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/24/07/20

Stelplage stelplat / terrasdiner met 7Hills


informatie

  • > €15
  • Wekelijks easy going terrasdiner
  • Keuken • Eten

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Dus om jouw zomer in eigen land te garan­de­ren, bouw­den we ons bin­nen­plein hele­maal om. Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, top­pen­bil­jart, jeu de boule,.…en natuur­lijk een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Voe­ten omhoog: aaaaaah­h­hh.… Van­af 3 juli elke don­der­dag, vrij­dag en zater­dag van 14:00 tot 22:00

ELKE VRIJDAG: STELPLAGE STELPLAT

We ste­ken het geken­de con­cept in een zomer­jas­je en gaan voor een meer easy going menu en sfeer: com­fort food, lan­ge zomer­ta­fels met car­reau tafel­la­kens waar je tot zons­on­der­gang aan kan tafe­len.

»> Voor het vier­de ter­ras­di­ner van Stel­pla­ge ser­veert Kas Wau­ters jul­lie Ara­bi­sche tap­as extra lar­ge deluxe — alle inkom­sten gaan naar 7Hills Ska­te­park in Amman!

7HILLS SKATEPARK

The ska­te pro­gram has the poten­ti­al to invol­ve more kids in ska­te­boar­ding in Amman. With 60% of the popu­la­ti­on in Amman being youn­ger than 25 years, the­re are a lot of poten­ti­al ska­te­boar­ders. Ska­te­boar­ding allows child­ren to con­nect with peo­p­le from dif­fe­rent ori­gins, reli­gi­ons, colors, edu­ca­ti­on, cul­tu­ral back­grounds, age and gen­der. It helps to break soci­al bar­riers and fos­ters tole­ran­ce and res­pect for others.”

INSCHRIJVEN

Voor een bezoek aan onze zomer­bar moet je je niet inschrij­ven. Maar door de coro­na maat­re­ge­len heb­ben we wel een maxi­mum capa­ci­teit. Dus vol = vol. Push 7Hills Ska­te­park en koop je tic­ket. Ze zijn te koop van­af vrij­dag 18/7 10:00 voor €15 + €1 reser­va­tie kost. Alle inkom­sten gaan recht­streeks naar 7 Hills ska­te­park in Amman — Jordanië.

Tijdstafel

  • 14:00: De zomer­bar opent (geen inschrijving)
  • 19:00: Start stel­plat diner (met ticket)
  • 21:30: Laat­ste rondje
  • 22:00: De zomer­bar sluit