Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/14—za/15/08/20

Stelplage / tweedaagse cursus zeefdrukken met Scheefdruk


informatie

  • > €60
  • Tweedaagse cursus zeefdrukken
  • Scheefdruk • Workshop

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Dus om jouw zomer in eigen land te garan­de­ren, bouw­den we ons bin­nen­plein hele­maal om. Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, top­pen­bil­jart, jeu de bou­les… en natuur­lijk een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Voe­ten omhoog: aaaaaah­h­hh.… Van­af 3 juli elke don­der­dag, vrij­dag en zater­dag van 14:00 tot 22:00.

De zomer­bar wordt tel­kens aan­ge­vuld met extra evenementen:

»> 𝗧𝘄𝗲𝗲𝗱𝗮𝗮𝗴𝘀𝗲 𝗰𝘂𝗿𝘀𝘂𝘀 𝘇𝗲𝗲𝗳𝗱𝗿𝘂𝗸𝗸𝗲𝗻 — bij de Scheef­druk 2‑daagse leer je de eer­ste stap­jes in de zeef­druk expe­rien­ce. Gedu­ren­de één avond en één dag dom­pelt scheef­druk je onder in de won­de­re wereld van het DIY-zeef­druk­ken. Na deze 2‑daagse weet je alles over hol- en ande­re rakels en flooding en push- en pull­stro­kes en gimp en inks­ka­pe en mesh én emul­sies. Maar voor­al: na deze 2‑daagse kan je in prin­ci­pe hele­maal zelf­stan­dig aan de slag in het zeefdrukatelier.

Meer info nodig? Mail naar scheefdruk@sojovzw.be.Of dwaal af naar de web­si­te: www​.scheef​druk​.be.

Prijs

60/​persoon (bege­lei­ding + mate­ri­a­len inbegrepen).

Inschrijven

Reser­ve­ren kan via www​.sojovzw​.be/​e​v​e​n​t​-​i​n​f​o​/​s​c​h​e​e​f​d​r​u​k​-​t​w​e​e​d​a​a​g​s​e​-​c​ursus. Na het invul­len van het regi­stra­tie­for­mu­lier zal je een beves­ti­ging krij­gen via mail. Wees snel want de plaat­sen zijn beperkt!

(!) Gelie­ve de coron­a­maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en respecteren.