Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/26/04/24

Yogales door Flowmate


informatie

  • > €8
  • Energieke yogalessen aangeboden door Lennerd Lanciers.
  • Sporthal • Sport

🧘🧘🧘

In onze sport­hal kan je elke woens­dag- en vrij­dag­mid­dag tus­sen 14:30 en 15:10 terecht voor ener­gie­ke yogales­sen aan­ge­bo­den door Flow­ma­te! Len­nerd Lan­ciers wil met zijn ini­ti­a­tief toe­gan­ke­lij­ke ses­sies aan­bie­den aan stu­den­ten en jongvolwassenen.

Eer­ste keer of al een erva­ren yogi? Ieder­een is welkom!

Prijzen

  • Les 1 = gratis
  • Enke­le les= 8,50 euro
  • 5‑beurtenkaart= 35 euro
  • 10-beur­ten­kaart = 60 euro

Inschrij­ven via de tic­ket link.

DSC05495
DSC05512
DSC05497