Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/10/12/22

Zeefdruk cursus December


informatie

  • > €30
  • Atelier Scheefdruk geeft introductiecursus Zeefdruk!
  • Scheefdruk • Atelier

Zeefdrukcursus December

Tij­dens een intro­duc­tie­cur­sus zeef­druk op tex­tiel leer je de basics van ink­ten, rake­len, belich­ten en zeef­druk­ken. Na deze dag ga je niet alleen naar huis met een uniek kle­ding­stuk maar kan je ook zelf­stan­dig aan de slag in ons ate­lier. Deze cur­sus is nood­za­ke­lijk als je je echt wilt ver­die­pen in zeef­druk­ken en gebruik wilt maken van ons atelier.

De eerst­vol­gen­de cur­sus gaat door op zater­dag 10 decem­ber 2022 van 10u tot 17u. (Kan je dan spij­tig genoeg niet, dan vul je het for­mu­lier best ook in, want dan hou­den we je op de hoog­te voor de vol­gen­de cursus.)

Praktisch

De cur­sus is in het Neder­lands en gaat door in Stel­plaats en kost 30 euro.
Diest­se­spoort 15, 3000 Leuven

CL Ar A 89 1
CL Ar A 100 1