Deze website maakt gebruik van Cookies.

Stelplaats

De tijdelijke invulling van de oude lijnbusgarage.


Stel­plaats is de invul­ling van de oude stel­plaat­sen van De Lijn.

Je vindt hier een bar, keu­ken, nacht­club, zeef­druka­te­lier, ska­te­park, repe­ti­tie­ruim­tes voor muzi­kan­ten, fiet­sen­ma­ker, een jon­ge­ren­psy­cho­loog en een sport­club. Daar­naast vin­den in Stel­plaats heel wat los­se eve­ne­men­ten plaats.

Stel­plaats wil met haar ruwe ruim­te jon­ge­ren de kans geven hun pro­jec­ten op poten te zet­ten en hun dro­men te rea­li­se­ren. Want met vol­doen­de ruim­te kun­nen klei­ne rim­pels op het water­op­per­vlak uit­groei­en tot gro­te gol­ven.

Stel­plaats maakt golven.

Stel­plaats is nooit af! Ben je jong, heb je een idee, maar nog geen loca­tie? Laat ons weten waar­om Stel­plaats jou dé geschik­te ruim­te lijkt om met jouw idee te expe­ri­men­te­ren. Wie weet wordt Stel­plaats dan ook jouw nieu­we thuis.