Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/01—za/08/04/23

A Narrative against Narrative


informatie

  • > GRATIS
  • Kunstenexpo in de hal door Sandra Lakićević
  • Stelplaats • Kunst

Deze zater­dag opent de expo van San­dra Lakiće­vić in de hal van Stelplaats 🧷

De Brus­sel­se kun­ste­naar uit Ser­vië pre­sen­teert er A Nar­ra­ti­ve against Nar­ra­ti­ve’ — een ver­za­me­ling wer­ken uit drie expo’s die col­lec­tief een nieuw nar­ra­tief vor­men in de ruwe con­text van onze hal. Een expo gecre­ëerd uit her­in­ne­rin­gen en per­spec­tie­ven door­heen het leven van de ex-Broei­plaats resident. 

De ope­ning van de expo vindt zater­dag in plaats van 16 tot 20u, nadien is Sandra’s expo dage­lijks te bezich­ti­gen in de hal van Stel­plaats van 12 tot 18u tot en met 8 april! 

Ter gele­gen­heid strik­ten we San­dra voor een inter­view over haar roots, inspi­ra­tie, toe­komst­plan­nen en meer. Lees het vol­le­di­ge inter­view hier.

DSCF5345