Deze website maakt gebruik van Cookies.

zo/05/12/21

Space Jam met gone icon + Pothamus + Aili


informatie

  • > €5
  • i.s.m. Stuk x INUIT
  • Stelplaats • Muziek

Drie veelbelovende Belgische muzikale acts performen onder een duizelingwekkende sterrenhemel van animatie-wizard Jaak De Digitale.

PRO­GRAM­MA

14:00 gone icon
15:30 Pot­ha­mus
17:00 Aili
Video: Jaak De Digitale

JAAK DE DIGITALE

Spe­ci­aal voor KNAL! cre­ëer­de ani­ma­tie­kun­ste­naar Jaak De Digi­ta­le een vir­tu­e­le ster­ren­he­mel die gepro­jec­teerd zal wor­den op de 360°-koepel van de dome. INUIT en Stel­plaats nodi­gen drie belof­te­vol­le Bel­gi­sche acts uit om deze ima­gi­nai­re kos­mos te voor­zien van een soundtrack.

GONE ICON

De Leu­ven­se muzi­kant gone icon woont tegen­woor­dig in Brus­sel en maakt emo­ti­o­ne­le post-club rit­mes a la Arca en Ear­the­a­ter. Wei­fe­lend en mom­pe­lend baant de voca­list zich een weg door gede­con­stru­eer­de songs.

POT­HA­MUS

Pot­ha­mus is the next big thing van de Bel­gi­sche slud­ge en postrock. Het trio maakt indruk met explo­sie­ve live­s­hows en een uit­ge­puur­de sound waar­in repe­ti­tie­ve riffs, ijle dro­nes en woes­te uit­bar­stin­gen het mooie weer maken. Een sound die het publiek blijk­baar kan sma­ken, want Pot­ha­mus dook dit jaar zowaar De Zwaar­ste Lijst’ van Stu­dio Brus­sel bin­nen met maar liefst 3 (!) songs.

AILI

De Bel­gisch-Japan­se artiest Aili werk­te het afge­lo­pen lock­down­jaar samen met elek­tro­ni­ca­pro­du­cer Tran­sis­tor­ca­ke. Hun debuut­sin­gle Dan­su, een fris­se en dans­ba­re cock­tail van Kos­misch Musik, acid, hou­se, elek­tro­ni­ca, dis­co en left­field pop, werd erg gesmaakt door de Vlaam­se radio­sta­ti­ons. Aili’s zach­te en speel­se lyrics zwe­ven over de hyp­no­ti­se­ren­de syn­ths en groovy rit­mes van Tran­sis­tor­ca­ke. Een unie­ke com­bo waar we nog veel van gaan horen.

Locatie: The Dome (Martelarenplein)

GONE ICON
KNAL 20211205 Space Jam Aili beeld no credits
POTHAMUS