Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/17/10/20

SKATE & CREATE - LEUVEN X AMMAN - 7Hills benefiet


informatie

  • > GRATIS
  • Support 7Hills skatepark in Amman, Jordanië.
  • Vzweetje • Skate

MEN­NEN BESTE!

Op 17 okto­ber slaan Vzwee­tje , 7hillspark, MIJN­LEU­VEN, TWITS en Stel­plaats de han­den in elkaar voor een knal event ter steun van 7Hills ska­te­park in Amman, Jordanië.

KOM CHEC­KEN!

De hele dag zet­ten we de soci­a­le en cre­a­tie­ve uit­lo­pers van de ska­te­cul­tuur in de spot­light: Expo, zines & ter­ras films! En alle opbrengst gaat inte­graal naar 7Hills ska­te­park. 7hillspark is een soci­aal ska­te pro­ject dat werd opge­start door een Leu­ve­naar met een pas­sie voor ska­te­boar­den en jeugd­werk. 7Hills tracht jon­ge­ren van alle soci­a­le hoe­ken samen te bren­gen & hen een hou­vast, com­mu­ni­ty & licht­punt­je aan te rei­ken door­mid­del van ska­te­boar­den. Jor­da­nië is sinds hun ont­staan geken­merkt door vluch­te­lin­gen pro­ble­ma­tie­ken. 7Hills orga­ni­seert weke­lijks ska­te­les­sen voor zo een 200tal jon­ge­ren. 70% van de kids zijn vluch­te­lin­gen en bij­na 40% zijn meis­jes. Met deze bene­fiet trach­ten we 7Hills te steu­nen om bij­voor­beeld bus­sen in te leg­gen om jon­ge­ren van vluch­te­lin­gen­kam­pen en ach­ter­ge­stel­de wij­ken weke­lijks naar het ska­te­park te brengen.

BLIJF PLEK­KE!

Van 12:00 tot 00:00. Ara­bi­sche lek­ker­nij­en! Lunch’ke? Tus­sen­door­tje? of gewoon avondmaal!

  • BAR: stay hydrated!
  • EXPO & ZINE: De Leu­ven­se ska­te-com­mu­ni­ty stelt een reeks parels tentoon.
  • TER­RAS FILMS: Toon­mo­ment win­naars came­ra give-away Wil­lem Jones / Vzweetje /
  • Twits­Pre­mi­è­re van een aan­tal film pro­jec­ten van in Amman in col­lab 7Hills skatepark.
  • SKA­TE CON­TEST: De gekste tricks wor­den gegooid in het ska­te­park next door. Hosted by Twits.
  • MERCH: come get that fresh 7Hills merch! Bio katoen, fair­t­ra­de & hand­ma­de in col­lab with Scheefdruk.
  • MUSIC & VIBES: bub­bel lek­ker in je bub­bel.- GOOD CAU­SE: alle opbrengst gaat inte­graal naar 7Hills skatepark.

TOT DAN!

130457688 2780597775601211 1880450798527742479 o
SP 15
SP 10