Deze website maakt gebruik van Cookies.

23/11/20

Onze bureau. Sterk werk door de jongens van VZW Atelier Circuler

Stelplaats November 2020 Fotograaf Birgit Sterckx 3784

Aan­schouw… onze bureau! Inclu­sief impo­san­te sky­li­ne van trei­nen en bus­sen.
Sterk werk door onze bewo­ner: Ate­lier Circuler.

Ate­lier Cir­cu­ler is een VZW die al sinds de start een plek heeft bin­nen de 3000 m² van Stelplaats.

Ze bie­den een open­ge­stel­de werk­plaats aan waar hob­by­is­ten, doe-het-zel­vers, orga­ni­sa­ties en semi-pro­fes­si­o­ne­len terecht kun­nen om hun idee­ën vorm te geven in hout, metaal en elek­tro­ni­ca — met of zon­der begeleiding.

Ate­lier Cir­cu­ler is ont­staan door 3 vrien­den met de nood aan een plaats waar ieder­een terecht kan voor het uit­wer­ken van DIY-pro­jec­ten. Het is niet gemak­ke­lijk om geschikt mate­ri­aal en/​of een dege­lij­ke ruim­te te vin­den voor het uit­wer­ken van eigen idee­ën. Daar­voor kan u bij de man­nen van Ate­lier Cir­cu­ler terecht!

Beel­den door Bir­git Sterckx.

Stelplaats November 2020 Fotograaf Birgit Sterckx 3784
Stelplaats November 2020 Fotograaf Birgit Sterckx 3793
Stelplaats November 2020 Fotograaf Birgit Sterckx 3799
Stelplaats November 2020 Fotograaf Birgit Sterckx 3798