Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/09/12/23

Stelplaats Supports


informatie

  • > GRATIS
  • Verschillende jongeren(collectieven) zamelen in Stelplaats geld in voor initiatieven die hen nauw aan het hart liggen.
  • Stelplaats • Markt • Concert

Kou­de dagen, war­me har­ten 🫂

Op zater­dag 9 decem­ber slui­ten we het jaar af met Stel­plaats Sup­ports, waar­bij ver­schil­len­de jongeren(collectieven) in Stel­plaats geld inza­me­len voor ini­ti­a­tie­ven die hen nauw aan het hart liggen.

Van con­cer­ten in de club tot een markt in de hal, de hele namid­dag en avond kan je in Stel­plaats terecht voor ver­schil­len­de acties t.v.v. een zelf­ge­ko­zen goed doel.

Timing

14u — 20u > Markt, muziek, eten en bar in de hal (gra­tis toe­gang)
20u — 23u > Con­cer­ten in de club (vrije bijdrage)

Alle bar­in­kom­sten tij­dens dit eve­ne­ment wor­den door­ge­stort naar Art­sen Zon­der Grenzen.

Programma

Markt door:

• The Gar­den Of Eden t.v.v. Pales­ti­na Soli­da­ri­teit vzw
• Astrid Demunck t.v.v. De Warm­ste Week
• De Fla­neer­ders t.v.v. De Warm­ste Week
• Jen­te Waer­zeg­gers t.v.v. Art­sen Zon­der Gren­zen
• Scheef­druk t.v.v. Medi­cal Aid for Pales­ti­nians
• Bites door Amé­lie Lorent t.v.v. Art­sen Zon­der Grenzen

Club­con­cer­ten door:

• Bru­no x Soet x Moe­ne t.v.v. Art­sen Zon­der Gren­zen
• Blum t.v.v. Art­sen Zon­der Gren­zen

Ook graag iets verkopen/​organiseren tij­dens Stel­plaats Sup­ports? Stuur ons een DM/​mail naar info@​stelplaats.​be met jouw actie en geko­zen initiatief.

Praktisch

Ingang via Diest­se­poort 15
Gra­tis toe­gang, vrije bij­dra­ge voor de club­con­cer­ten
Vorm­ge­ving door Lise Leën
Meer info via www​.stel​plaats​.be

Stelplaats suuports insta3