Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/24/07/20

Stelplage / graffiti jam


informatie

  • > GRATIS
  • Legal wall
  • Stelplaats • Kunst

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Dus om jouw zomer in eigen land te garan­de­ren, bouw­den we ons bin­nen­plein hele­maal om. Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, top­pen­bil­jart, jeu de bou­les… en natuur­lijk een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Voe­ten omhoog: aaaaaah­h­hh.… Van­af 3 juli elke don­der­dag, vrij­dag en zater­dag van 14:00 tot 22:00.

GRAFFITI JAM

Samen voor­zien we de legal wall aan Stel­plaats van een post-coro­na can­vas in the­ma van de zomer. Een open jam van­af 14:00 voor ieder­een die wil mee­doen. MIJN­LEU­VEN voor­ziet enke­le cans maar breng zeker ook je eigen mate­ri­aal mee.

PRAKTISCH

Door de coron­a­maat­re­ge­len zijn wij ver­plicht om diver­se ingan­gen te gebrui­ken om ver­schil­len­de bezoe­kers­stro­men uit elkaar te hou­den. Dat bete­kent dat je de legal wall bereikt via de Vuur­krui­sen­laan (langs Novo­tel) en de zomer­bar via de ingang aan de Diestsepoort.

INSCHRIJVEN

GRA­TIS — geen inschrij­ving nodig.

TIJDSTAFEL

  • 14:00: De zomer­bar opent
  • 14:00: Start jam
  • 19:00: Ein­de jam
  • 21:30: Laat­ste rondje
  • 22:00: De zomer­bar sluit

(!) Gelie­ve de coron­a­maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en respecteren.

28701219 1977439409250389 1439768545356265537 o
56177117 2253716011622726 7616627107883384832 o
55589302 2253714581622869 6927058280170651648 o