Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/22/08/20

Stelplage movies / AFF stelt voor 'Bienvenue a Marly-Gomont'


informatie

  • > GRATIS
  • Terrasfilm
  • Stelplaats • Film

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Dus om jouw zomer in eigen land te garan­de­ren, bouw­den we ons bin­nen­plein hele­maal om. Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, jeu de bou­les.… en natuur­lijk een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Van­af 3 juli elke don­der­dag, vrij­dag en zater­dag van 14:00 tot 22:00.

TWEEMAAL PER MAAND: STELPLAGE MOVIE

We zet­ten een gigan­tisch scherm en ver­to­nen een door Afri­ka Film­Fes­ti­val — Leu­ven gecu­reer­de film. Breng je eigen kus­sen, deken­tje, snacks én bub­bel van vijf per­so­nen mee. Chilllllll.

Film: Bienvenue à Marly-Gomont

Bien­ve­nue a Mar­ly-Gomont
Kome­die / 2016 / 96 minu­ten / Frank­rijk / regie: Julien Rambaldi

1973. Seyo­lo, een Con­go­lees van ori­gi­ne, heeft net zijn diplo­ma genees­kun­de behaald in Frank­rijk. Omdat hij niet wil terug­ke­ren naar Afri­ka en er voor een dic­ta­tor te wer­ken, grijpt hij zijn kans als dok­ter op het plat­te­land, in een Frans dorp dat voor 95% bevolkt wor­den door koei­en en voor 5% door men­sen. Terug in Con­go kon­digt hij zijn beslis­sing aan in zijn gezin dat dol­blij is. Anne, zijn vrouw, denkt zelfs dat ze in Parijs gaan wonen. Seyo­lo durft haar de waar­heid niet te vertellen…

Trai­ler: www​.you​tu​.be/​N​R​A​D​S​6​wT3nc

Inschrijven

Gra­tis. Enkel inschrij­ven verplicht.

Timing

  • 14:00: De zomer­bar opent
  • 20:30: Start film
  • 21:30: Last call bar
  • 22:00: De zomer­bar sluit

(!) Gelie­ve de coron­a­maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en respecteren.

21c3fe166bede5bce8d04d20fada2ad3 1533031639
DSF5675