Deze website maakt gebruik van Cookies.

do/20/08/20

Stelplage on air / Horst x Cleveland, Walrus, Bjeor & Mikamayonnaise


informatie

  • > GRATIS
  • Wekelijks live radioslot
  • Stelplaats • Muziek

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Dus om jouw zomer in eigen land te garan­de­ren, bouw­den we ons bin­nen­plein hele­maal om. Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, jeu de bou­les… en natuur­lijk een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Van­af 3 juli elke don­der­dag, vrij­dag en zater­dag van 14:00 tot 22:00.

STELPLAGE ON AIR

Een weke­lijks radios­lot waar­bij een Leu­vens muziek­con­cept zijn of haar favo­rie­te artiest(en) host. Samen selec­te­ren ze een namid­dag lang hun favo­rie­te pla­ten en pra­ten ze over hun dro­men, ambi­ties en wat hen bezig houdt deze dagen. Heel laid back. Om met vol­le aan­dacht naar te luis­te­ren of als zali­ge ach­ter­grond­mu­ziek van het Stel­pla­ge zomerterras.

ALMOST TOGETHER

Who could have expec­ted the out­co­me of the­se first six months? The world has been tur­ned ups­i­de down, insi­de out. As an ans­wer Horst wan­ted to build pla­ces for com­mu­nion, cre­a­ting a sum­mer of gatherings, war­ming up to human union. Just like Stel­plaats has been doing. We’ve invi­ted some of our favou­ri­te artists for this on-air ses­si­on. Plea­se keep sup­por­ting your favou­ri­te artists, labels, venues and all other par­ti­ci­pants in this cul­tu­ral and cre­a­ti­ve sec­tor whe­re­ver you can. We’ll need our enga­ge­ment and ally­ship with one ano­ther to get through.

Line-up

TBA

INSCHRIJVEN

Voor deze acti­vi­teit moet je je niet inschrij­ven. Door de coro­na maat­re­ge­len heb­ben we wel een maxi­mum capa­ci­teit. Dus vol = vol. Let op: dit is GEEN dan­sevent. Dit is een radio­show die je, omwil­le van de coron­a­maat­re­ge­len, gezel­lig vanop ons ter­ras kan bele­ven. Of via de livestream via onze web­si­te van bij je thuis.

Timing

  • 14:00: De radio­show start & de zomer­bar opent 
  • 21:30: Laat­ste rondje 
  • 22:00: De radio­show stopt & de zomer­bar sluit

(!) Gelie­ve de coron­a­maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en respecteren.

126511353 3704870082942509 6326396329402267362 o
131053486 3760052964090887 531364356639686015 o
119596270 3510629602366559 6580780383672405902 o
119076588 3491525164277003 1277677873527724656 o