Deze website maakt gebruik van Cookies.

do/23/07/20

Stelplage on air / FaBRECOLLECTIV. & Grover


informatie

  • > GRATIS
  • Een wekelijkse live radioslot
  • Stelplaats • Muziek

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Dus om jouw zomer in eigen land te garan­de­ren, bouw­den we ons bin­nen­plein hele­maal om. Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, jeu de bou­les… en natuur­lijk een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Van­af 3 juli elke don­der­dag, vrij­dag en zater­dag van 14:00 tot 22:00.

STELPLAGE ON AIR

Een weke­lijks live radios­lot waar­bij een Leu­vens muziek­con­cept zijn of haar favo­rie­te artiest(en) host. Samen selec­te­ren ze een namid­dag lang hun favo­rie­te pla­ten en pra­ten ze over hun dro­men, ambi­ties en wat hen bezig houdt deze dagen.

Voor de der­de on air’ nodi­gen we FaBRE­COL­LEC­TIV. & Gro­ver uit. Drie Leu­ven based arties­ten die hun ten­ta­kels uit­gooi­en over heel Bel­gië. Van­uit hun posi­tie als artiest wis­se­len FaBRE­COL­LEC­TIV. en Gro­ver tij­dens deze on air muziek af met gesprek­ken over elkaars pro­jec­ten en over (maat­schap­pe­lij­ke) topics die hen bezig hou­den deze dagen.

INSCHRIJVEN

GRA­TIS. Voor deze acti­vi­teit moet je je NIET inschrij­ven. Door de coro­na maat­re­ge­len heb­ben we wel een maxi­mum capa­ci­teit. Dus vol = vol.

LET OP

Dit is geen dan­sevent. Dit is een radio­show die je, omwil­le van de coron­a­maat­re­ge­len, gezel­lig vanop ons ter­ras kan bele­ven. Of via de livestream op onze web­si­te van bij je thuis.

TIJDSTAFEL

  • 14:00: De radio­show start & de zomer­bar opent 
  • 21:30: Laat­ste rondje 
  • 22:00: De radio­show stopt & de zomer­bar sluit

(!) Gelie­ve de coron­a­maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en respecteren.

82062452 2608064289436225 2981369273848430592 o 1
84587985 2645320405710613 561943560979480576 o